Bài biết tổng quan về tính Management Toolkit của công cụ Semrush

admin Updated

Bộ công cụ quản lý

Bộ công cụ Quản lý Semrush chứa một tập hợp các giải pháp sẽ giúp bạn quản lý tất cả các chiến dịch tiếp thị của mình từ một nơi, nhận thông báo kịp thời về tất cả các sự kiện ảnh hưởng đến thứ hạng của bạn, ghi chú riêng và báo cáo về hiệu suất một cách thanh lịch.

Dưới đây là những gì bạn có thể làm với các công cụ này:

  • Quản lý khách hàng: Giữ thông tin khách hàng ở một nơi, tạo và quản lý các tác vụ, thu thập dữ liệu từ các công cụ của dự án Semrush, đồng thời tạo các báo cáo và quảng cáo chiêu hàng PDF phù hợp với một khách hàng cụ thể.
  • Dự án: phân tích sự hiện diện trực tuyến của miền bằng các công cụ như Kiểm tra trang web, Theo dõi vị trí, Giám sát thương hiệu, Kiểm tra liên kết ngược và chia sẻ dữ liệu được thu thập bởi các công cụ Dự án với những người dùng Semrush khác và / hoặc khách hàng của bạn.
  • Ghi chú: Lưu ghi chú cho bất kỳ ngày hoặc sự kiện quan trọng nào liên quan đến công việc của bạn sẽ tự động được thêm vào biểu đồ Semrush.
  • Báo cáo của tôi: Tóm tắt thông tin chi tiết bạn đã thu thập được từ dữ liệu Semrush thành các báo cáo PDF đẹp mắt.
  • Công cụ tạo khách hàng tiềm năng: Thu thập khách hàng tiềm năng trên trang web của bạn bằng cách nhúng tiện ích con tùy chỉnh cung cấp tính năng Kiểm tra trang web miễn phí để đổi lấy thông tin liên hệ.
  • Lịch Tiếp thị: Lập kế hoạch và quản lý một số chiến dịch tiếp thị trong một lịch tương tác và có thể chia sẻ.

Bạn có thể tìm thấy những công cụ này ở cuối menu “Tất cả công cụ” trong menu điều hướng chính.

 

×