Báo cáo đối thủ cạnh tranh trong nghiên cứu quảng cáo (Competitors Report)

admin

Báo cáo đối thủ cạnh tranh trong nghiên cứu quảng cáo hiển thị cho bạn tất cả các trang web khác đang cạnh tranh với miền của bạn trên tìm kiếm trả phí. Các đối thủ cạnh tranh được đo lường bằng Mức độ cạnh tranh của SEMrush, mức độ này bị ảnh hưởng bởi số lượng từ khóa có trả tiền được chia sẻ giữa hai trang web và tổng số từ khóa có trả tiền tương tự giữa hai trang web.

Advertising Research Competitors Report image 1

Các đối thủ cạnh tranh sẽ được thể hiện trong biểu đồ theo các từ khóa có trả tiền và lưu lượng tìm kiếm có trả tiền, và bên dưới sẽ là bảng liệt kê tất cả các đối thủ theo Mức độ cạnh tranh.

Trong khi bảng tự động sắp xếp theo Mức độ cạnh tranh, bạn cũng có thể chọn sắp xếp theo số Từ khóa phổ biến trong cột tiếp theo bên phải. Để xem bất kỳ trang web nào, chỉ cần nhấp vào biểu tượng mũi tên màu xanh lam bên cạnh tên miền. Hoặc, nhấp vào bất kỳ địa chỉ miền nào để được đưa đến báo cáo Tổng quan về miền của địa chỉ đó.

Bạn có thể nhấp qua bất kỳ liên kết màu xanh nào để được đưa đến các báo cáo khác nhau trong SEMrush cho các đối thủ cạnh tranh. Nhấp vào Từ khoá Chung để được đưa đến báo cáo Khoảng cách Từ khoá tuỳ chỉnh, báo cáo này sẽ liệt kê tất cả các từ khoá có trả tiền được chia sẻ giữa hai tên miền.

Nhấp vào Từ khóa Quảng cáo để xem báo cáo Vị trí Nghiên cứu Quảng cáo cho đối thủ cạnh tranh đó và nhấp vào liên kết Từ khóa SE để xem báo cáo Vị trí Nghiên cứu Không phải trả tiền của đối thủ cạnh tranh. Các liên kết này sẽ cung cấp cho bạn phạm vi phân tích rộng trên các trang web mà bạn đang cạnh tranh này. Sau khi phân tích báo cáo này, bạn có thể chọn xuất dữ liệu sang tệp CSV, Excel hoặc PDF.

Báo cáo di động

Cũng giống như các báo cáo khác trong Nghiên cứu Quảng cáo, báo cáo Đối thủ cạnh tranh cũng có thể được chạy trong bất kỳ cơ sở dữ liệu di động nào của chúng tôi. Tại đây, bạn sẽ thấy biểu đồ được điền lại dựa trên số lượng từ khóa trên thiết bị di động mà mỗi miền đang trả tiền để quảng cáo và các con số trong bảng điều chỉnh dựa trên từ khóa trên thiết bị di động so với máy tính để bàn. Điều này sẽ hiển thị một danh sách mới các đối thủ cạnh tranh với trang web thường xuyên hơn trên tìm kiếm trên thiết bị di động.

 

×