Nghiên cứu quảng cáo

admin

Nghiên cứu Quảng cáo bằng công cụ SEMrush

Với báo cáo Nghiên cứu Quảng cáo, các nhà tiếp thị có thể khám phá các đối thủ cạnh tranh tìm kiếm có trả tiền gần nhất của họ, xem các từ khóa mà đối thủ của họ đang đặt giá thầu và phân tích các ví dụ quảng cáo trực tiếp từ các chiến dịch của họ. Phân tích từ khóa theo CPC (giá mỗi nhấp chuột), mật độ cạnh tranh và các số liệu cạnh tranh hơn. Với dữ liệu này, bạn sẽ có thể nghiên cứu, lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch và kiểm toán PPC thành công.

  • Bộ báo cáo phân tích cạnh tranh PPC đầy đủ của Google Ads
  • Dữ liệu lịch sử có từ tháng 1 năm 2012
  • Xác định các quảng cáo của đối thủ cạnh tranh của bạn và những tháng nào trong năm chúng đã được chạy

Tại sao bạn nên sử dụng báo cáo Nghiên cứu Quảng cáo?

Bằng cách thu thập thông tin chi tiết về các chiến lược quảng cáo của đối thủ cạnh tranh, bạn có thể xác định đâu là điểm mạnh, điểm yếu của họ và bạn có thể vượt lên ở đâu.

Xác định các từ khóa mà đối thủ cạnh tranh của bạn đang giành được hoặc mất vị trí và xem các ví dụ thực tế về các quảng cáo mà họ đã chạy trong suốt cả năm. Dữ liệu này cung cấp cho bạn cái nhìn tổng thể về chiến lược của đối thủ cạnh tranh, cho phép bạn định vị chiến dịch của riêng mình để nhắm mục tiêu vào những điểm yếu của họ hoặc những từ khóa nhất định mà họ thậm chí không nhắm mục tiêu.

Nếu không có nghiên cứu thích hợp, lập kế hoạch cho một chiến dịch hiệu quả về chi phí là một thách thức. Bằng cách sử dụng các báo cáo này, bạn có thể thu thập hiểu biết về các cơ hội có sẵn cho bạn trong thị trường của bạn.

Sau khi thu thập nghiên cứu của mình, bạn có thể thiết lập một dự án với Công cụ Từ khóa PPC để lập kế hoạch chiến dịch và viết quảng cáo của mình.

Hướng dẫn đọc báo cáo nghiên cứu quảng cáo từ các công cụ SEMrush:

Positions Report (Báo cáo vị trí)

Position Changes Report (Báo cáo thay đổi vị trí)

Competitors Report (Báo cáo đối thủ cạnh tranh)

Ad Copies Report (Báo cáo quảng cáo)

Ads History Report (Báo cáo lịch sử quảng cáo)

Pages Report (Báo cáo các trang)

Subdomains Report (Báo cáo tên miền phụ)

 

×