Nghiên cứu tên miền phụ quảng cáo (Subdomains Report)

admin

Nếu bạn muốn khám phá tên miền phụ nào mà đối thủ cạnh tranh của bạn đang hướng lưu lượng truy cập quảng cáo PPC của họ đến nhiều nhất, thì không cần tìm đâu xa ngoài báo cáo Tên miền phụ quảng cáo.

Báo cáo này phân tích tên miền phụ của đối thủ cạnh tranh của bạn theo lưu lượng truy cập có trả tiền,% lưu lượng truy cập được trả tiền và số lượng từ khóa có trả tiền đến từng tên miền phụ.

Ví dụ: nếu chúng tôi truy vấn craigslist.org vào báo cáo này, chúng tôi có thể xem miền phụ nào (mỗi miền phụ đại diện cho một khu vực khác nhau ở Hoa Kỳ) đang quảng cáo các bài đăng trên craigslist thông qua Google Ads.

Advertising Subdomains Research image 1

Giống như các báo cáo khác trong Nghiên cứu Quảng cáo, bạn có thể mở rộng các số liệu nhất định bằng cách nhấp vào dữ liệu tương ứng đó. Để mở rộng các từ khóa riêng lẻ liên kết trở lại một tên miền phụ cụ thể, bạn chỉ cần nhấp vào số lượng từ khóa nằm trong cột từ khóa. Hành động này cũng có thể được thực hiện với% lưu lượng truy cập cho miền phụ.

Như mọi khi, bạn có thể xuất sang CSV hoặc Excel để lưu dữ liệu này vào nghiên cứu của mình.

 

 

×